PREDŠKOLSKI

25 Travanj 2014 In Anglo strani jezici

predskolski

Jezik se u najranijoj dobi najbolje usvaja učeći kroz „situacije". Iz tog razloga trudimo se nastavu približiti djeci te učiniti ju tematski zanimljivom.

Roditelji nas često pitaju kada je najbolje djetetu omogućiti učenje stranog jezika. Odgovor je: što ranije. Dokazano je da mala djeca bez poteškoća i s lakoćom usvajaju pojmove i izgovor na stranom jeziku. Budući da se centar za formiranje i usvajanje jezika u mozgu djeteta prestaje razvijati negdje između 5 i 12 godine vrlo je važno da dijete što ranije bude u prilici učiti strani jezik kako bi ga usvojio gotovo bez ili s minimalnim akcentom.
Predškolski tečajevi engleskog i njemačkog jezika koncipirani su tako da kod male djece potaknu usvajanje stranih riječi i pojmova kroz igru, pjesmu i ponavljanje. Program je tematski u potpunosti prilagođen uzrastu i interesima djece vrtićke dobi. Djeca u toj dobi svoju prirodnu radoznalost usmjeravaju na učenje stranog jezika otkrivajući jedan novi svijet koji doživljavaju svim svojim osjetilima.
Nastava se, u našem prostoru, odvija u maštovito i motivirajuće opremljenim učionicama koje i same po sebi pozivaju na igru i druženje. Tečajevi se organiziraju 2x tjedno u večernjim terminima ( oko 17h) u trajanju od po 45 minuta. Uči se u manjim skupinama a nastavnici imaju višegodišnje iskustvo i uspjeh u radu s malom djecom. U početku se s djecom radi dvojezično no ubrzo se korištenje materinjeg jezika smanjuje kako bi uvjeti za učenje stranog jezika bili što vjerniji prirodnim situacijama u kojima se usvaja jezik.
Predškolski je program podijeljen u dva dijela, odnosno dvije školske godine.
Prve godine ( predškolski tečaj 1) kada se djeca po prvi puta susreću sa stranim jezikom obrađujemo teme kao što su : obitelj, domaće životinje, dijelovi tijela, moja kuća, boje, brojevi, oblici,. Svaka se od tema dodatno razrađuje i oplemenjuje dodatnim materijalima koji nisu nužno u udžbeniku ali su komplementarni s temom. Kako bi djeca što bolje usvojila novo gradivo na kraju svake nastavne jedinice je kreativni rad. Ponekad su to radni listići sa jednostavnim zadacima, ponekad gluma ili zajednička igra a ponekad smo toliko kreativni da sami radimo voćne salate i pečemo palačinke. Važno je da se naglasak uvijek stavlja na hands-on pristup što znači da se baš svaka tema i kreativno obrđauje kao bi ostavila što dublji dojam na male učenike.
Druge godine ( predškolski tečaj 2) djeca već posjeduju određeno predznanje tako da se uz kontinuirano ponavljanje starog gradiva uvode neke nove teme poput: čarobni dvorac, svemir i planete, moja učionica, namještaj, morske i divlje životinje, zanimanja itd. Kreativni rad se dodatno naglašava izradom kompliciranijih radova kao što su sunčev sustav ili maske raznih životinja. Djeca su u ovoj fazi sposobna samostalno i s razumijevanjem izgovarati duže rečenice te glumiti u igrokazima.
Treća godina ( predškolski tečaj 3) se organizira za djecu koja imaju 2 godine predznanja a još su uvijek u vrtiću. Princip rada je isti samo se vokabular i teme unutar kojih se usvaja jezik šire i/ili mijenjaju .
Naši su tečajevi verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i kao takvi zadovoljavaju uvjete da bi se organizirali i sprovodili u državnim i privatnim vrtićima.

Posebnost naših tečajeva je u originalnosti dodatnih materijala koje redovito koristimo. Naše programe, verificirane kod Ministarstva prosvjete i sporta redovito nadopunjujemo kreativnošću naših profesora. Najbolji pokazatelj naše uspješnosti su nasmijana dječja lica koja po završetku sata uzvikuju "See you soon".

Galerija slika

Više u ovoj kategoriji: ĐAČKI TEČAJEVI »

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za detaljne informacije

  • Mob: +385 91 3354 584
  • Mob: +385 95 1964 231

Anglo na društvenim mrežama

Pridružite nam se na društvenim mrežama