Ana Skledar Matijević

Više o Ani Skledar Matijević

Ana je profesorica engleskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti te doktorica književnih znanosti. Učilištu Anglia pridružila se 2017. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, R. Slovenija. Završila je Carnet-ovu E-Learning akademiju te je certificirani Course Designer, a stekla je i IPMA certifikat D-razine – suradnik na projektima. Prevoditeljica je i stalni je sudski tumač za engleski i španjolski jezik. Ima 20 godina iskustva u nastavi, a specijalizirala se za odrasle polaznike i jezik struke. Visokoškolska je nastavnica izabrana u najviše nastavno zvanje – profesora visoke škole. Autorica je jednog visokoškolskog udžbenika te brojnih nastavnih materijala, kao i dvadesetak stručnih i znanstvenih radova. Tajnica je Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, kao i članica Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti pri Vijeću veleučilišta i visokih škola.

„Neke slučajnosti nisu slučajne. Baš takva je slučajnost bio moj dolazak u Angliu, jer je označio početak kreativne i zanimljive suradnje. Već dugi niz godina radim u visokoškolskoj nastavi te se kontinuirano usavršavam za rad s odraslima. Moji stručni i znanstveni interesi usmjereni su na metodiku poučavanja stranoga jezika struke, a izrada autorskih nastavnih materijala predstavlja mi veliki izazov. Sloboda u kreiranju nastavnih sadržaja koju mi pružaju „krojeni tečajevi” motivira me da posao koji volim radim s još više entuzijazma, a zadovoljstvo i uspjeh polaznika najveća su mi nagrada.”