Konverzacijski tečaj

Tečajevi za odrasle

Profesor

Starost djece

Cijena tečaja

OPIS NASTAVE

Savladali ste gramatiku, dobro razumijete jezik, imate završen B2 stupanj ali ste i dalje nesigurni kad treba „progovoriti” ? Ako želite unijeti malo promjene u nastavak učenja jezika i fokusirati se prvenstveno na konverzaciju i širenje vokabulara, naši konverzacijski tečajevi su prava stvar za vas. Tečajevi su u potpunosti prilagođeni željama i interesu polaznika. Grupe su male a teme koje se obrađuju prilagođene su interesima polaznika. Konverzacijski tečajevi traju 30 sati i održavaju se jednom tjedno po 2 školska sata.

Broj sati

30 sati

Termini

Po dogovoru

Jezik

Engleski

Prijavi se na konverzacijski tečaj