Predškolski tečajevi

Saznajte više o predškolskom tečaju u Anglu

Jezik se u najranijoj dobi najbolje usvaja učeći kroz situacije. Iz tog razloga trudimo se, kroz predškolski tečaj, nastavu približiti djeci te ju učiniti tematski zanimljivom.

Rano učenje stranog jezika

Roditelji nas često pitaju u kojoj je dobi najbolje djetetu omogućiti učenje stranog jezika. Odgovor je: što ranije! Dokazano je da mala djeca s lakoćom usvajaju pojmove i izgovor na stranom jeziku. Budući da se centar za formiranje i usvajanje jezika u mozgu djeteta prestaje razvijati negdje između 5 i 12 godine, vrlo je važno da dijete što ranije bude u prilici učiti strani jezik kako bi ga usvojilo gotovo bez ili s minimalnim stranim naglaskom. Predškolski tečajevi engleskog i njemačkog jezika koncipirani su tako da kod male djece potaknu usvajanje stranih riječi i pojmova kroz igru, pjesmu i ponavljanje. Program je tematski u potpunosti prilagođen uzrastu i interesima djece vrtićke dobi. Djeca u toj dobi svoju prirodnu radoznalost usmjeravaju na učenje stranog jezika otkrivajući jedan novi svijet koji doživljavaju svim svojim osjetilima.

Dinamika nastave i pristup

Nastava se u našem prostoru odvija u maštovito i motivirajuće opremljenim učionicama koje i same po sebi pozivaju na igru i druženje. Tečajevi se odvijaju dva puta tjedno u večernjim terminima (oko 17 h) u trajanju od po 45 minuta. Uči se u manjim skupinama a nastavnici imaju višegodišnje iskustvo i uspjeh u radu s malom djecom. U početku se s djecom radi dvojezično, no ubrzo se korištenje materinjeg jezika smanjuje kako bi uvjeti za učenje stranog jezika bili što vjerniji prirodnim situacijama u kojima se usvaja jezik.

Program

Predškolski tečaj je program podijeljen u dva dijela, odnosno u dvije školske godine. Prve godine (predškolski tečaj 1), kad se djeca po prvi puta susreću sa stranim jezikom, obrađuju se teme kao što su: obitelj, domaće životinje, dijelovi tijela, kuća, boje, brojevi, oblici. Svaka se od tema dodatno razrađuje i oplemenjuje dodatnim materijalima koji nisu nužno u udžbeniku, ali su komplementarni s temom. Kako bi djeca što bolje usvojila novo gradivo na kraju svake nastavne jedinice odvaja se vrijeme za kreativni rad. Ponekad su to radni listići s jednostavnim zadacima, ponekad gluma ili zajednička igra, a ponekad smo toliko kreativni da sami radimo voćne salate i pečemo palačinke! Važno je da se naglasak uvijek stavlja na hands-on pristup, što znači da se baš svaka tema i kreativno obrađuje kako bi ostavila što dublji dojam na male učenike.

Druge godine (predškolski tečaj 2) djeca već posjeduju određeno predznanje tako da se uz kontinuirano ponavljanje starog gradiva uvode neke nove teme poput: čarobni dvorac, svemir i planete, učionica, namještaj, morske i divlje životinje, zanimanja itd. Kreativni rad se dodatno naglašava izradom složenijih radova kao što su sunčev sustav ili maske raznih životinja. Djeca su u ovoj fazi sposobna samostalno i s razumijevanjem izgovarati duže rečenice te glumiti u igrokazima. Treća godina (predškolski tečaj 3) organizira se za djecu koja imaju dvije godine predznanja, a još su uvijek u vrtiću. I dalje se radi na isti način, samo se vokabular i teme unutar kojih se usvaja jezik šire i/ili mijenjaju .

Verifikacija MZO

Naši su tečajevi verificirani od strane Ministarstva znanost i obrazovanja i kao takvi zadovoljavaju uvjete da bi se organizirali i provodili u državnim i privatnim vrtićima.

Posebnost naših tečajeva jest u originalnosti dodatnih materijala koje redovito koristimo. Naše verificirane programe oplemenjujemo i nadopunjujemo kreativnošću naših nastavnika. Najbolji pokazatelj naše uspješnosti su nasmijana dječja lica koja po završetku sata uzvikuju “See you soon”.