Back

Specijalizirani tečajevi

Saznajte više o specijaliziranim tečajevima za odrasle u Anglu

Učilište Anglia organizirao jedinstvene specijalizirane modularne tečajeve poslovnog engleskog jezika za stjecanje vještina poslovne komunikacije na engleskom jeziku, kao i druge specijalizirane tečajeve jezika struke.

Modularni tečaj poslovnog engleskog jezika

Mogućnost kombinacije modula i krojenja tečaja prema poslovnim potrebama polaznika omogućuje polaznicima kreiranje potpuno prilagođenog i personaliziranog tečaja.
Svaki se modul može proširiti u samostalni tečaj, a polaznicima nudimo i mogućnost krojenja tečaja od skraćenih modula, koji obuhvaća sve segmente poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

Cilj ovakvoga modularnog i fleksibilnog tečaja jest osposobiti polaznike za samostalno komuniciranje na engleskom jeziku u tipičnim segmentima poslovne komunikacije:

• neformalno druženje s poslovnim partnerima (networking)
• poslovni dopisi
• prezentacije
• poslovni sastanci
• pregovaranje
• zapošljavanje

Polaznici biraju module koje žele i stvaraju vlastite kombinacije, a svi se moduli mogu pohađati odvojeno. Uvjet je minimalno B1 stupanj predznanja engleskoga jezika po ZEROJ-u (razvojni korisnik). Nastava se odvija u malim skupinama od minimalno četiri polaznika, dinamikom od 2 puta po 2 školska (90 minuta) tjedno te se u mjesec dana može završiti jedan modul.

Specijalizirani tečajevi jezika struke

Nudimo niz tečajeva za razne struke koji su usmjereni na specifične potrebe pojedine struke, s posebnim naglaskom na stručnu terminologiju i komunikacijske situacije uobičajene za struku. Koristimo udžbenika renomiranih izdavača, kao i autentične materijale. U našoj su ponudi trenutno sljedeći tečajevi:

Engleski jezik za pravnike
Engleski jezik za djelatnike u avio industriji
Engleski jezik za djelatnike u farmaceutskoj industriji
Engleski jezik za djelatnike u zdravstvu
Engleski jezik za djelatnike u turizmu
Engleski jezik za ekonomiste

Svaki tečaj traje 26 sati nastave, a uvjet je minimalno B1 stupanj znanja jezika po ZEROJ-u (razvojni korisnik). Preporučena dinamika je dva puta tjedno po 2 školska sata (90 minuta), no moguće je dogovoriti i drugačiju dinamiku, u skladu s potrebama i željama polaznika.

Nudimo i specijalizirane tečajeve drugih jezika, kao i mogućnost održavanja nastave drugom dinamikom ili subotom.

Secured By miniOrange