Jezici

Saznajte više o jezicima u Anglu

Kod nas možete učiti engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski i kineski jezik. A u pripremi imamo i neke nove jezike.

Kako odabrati pravi jezik za sebe?
Možda neke zanimljivosti budu od koristi pri odabiru…

Engleski

Uspon engleskog jezika na njegov današnji položaj jezika međunarodne komunikacije rezultat je stjecaja okolnosti. Velika Britanija bila je najjača kolonijalna sila 19. stoljeća, a britanski su osvajači i istraživači sa sobom nosili svoj jezik kamo god bi išli. Engleski je postao službenim jezikom većine britanskih kolonija. Tako se počeo koristiti i u SAD-u, a u 20. je stoljeću SAD preuzele su titulu najmoćnije nacije svijeta te nastavile širiti engleski jezik i kulturu. danas je engleski jezik službeni jezik u 67 zemalja. Budući da je radno znanje engleskog neophodno u mnogim područjima, zanimanjima i profesijama poput medicine i računarstva, više od milijarde ljudi danas ima barem osnovno znanje engleskog jezika.

Znate li…

 • da u engleski jezik godišnje ulazi oko 4,000 novih riječi
 • da su dvije najčešće riječi „I“ i „you“, a najčešći pridjev je „good“, a 90 % tekstova napisanih na engleskom jeziku sastoje se od samo 1,000 riječi
 • da je najstarija engleska riječ koja je još u upotrebi riječ „town“
 • da je Shakespeare skovao preko 1,000 riječi koje su ušle u standardni jezik
 • da Sjedinjene Američke Države nemaju službeni jezik

NJEMAČKI

Njemački jezik je germanski jezik, a ne govori se samo u Njemačkoj, Austriji, Lichtensteinu i većem dijelu Švicarske, nego i u nekim regijama Belgije, Luksemburga, Francuske i Italije. Osim standardnog njemačkog jezika, takozvanog Hochdeutsch, postoje mnogi lokalni dijalekti (čak 30) koji su od pokrajine do pokrajine toliko različiti da se ljudi međusobno teško ili nikako ne razumiju. Njemački je najrasprostranjeniji materinski jezik u Europi (za više od 90 milijuna ljudi, u 6 je država službeni jezik.

Znate li….

 • da su specifičnost njemačkog jezika složenice, tj. imenice sastavljene od dviju ili više riječi. Nedavno riječ od 63 slova: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgeset (u prijevodu: Zakon o dužnostima izaslanstva i
 • nadgledanja za obilježavanje stoke i goveda,) ukinuta kad je taj zakon stavljen van snage)
 • da se sve imenice pišu velikim početnim slovom
 • da je prva tiskana knjiga bila napisana na njemačkom jeziku
 • da engleski i njemački dijele 60% vokabulara

TALIJANSKI

Talijanski jezik spada u romanske jezike i usko je povezan s ostalim romanskim jezicima kao što su francuski, španjolski i portugalski. Ako usavršite talijanski jezik, bilo koji od ovih ostalih jezika bit će vam lakše savladiv! Zbog mnogobrojnih talijanskih turista koji svake godine u sve većem broju posjećuju našu zemlju, talijanski jezik je naročito zanimljiv za sve one koji već rade ili imaju namjeru raditi u turističkim djelatnostima. Osim toga, talijanski je jezik književnosti, ali talijanska kultura obiluje umjetničkim djelima – slikarstvo, arhitektura, glazba, ali i sinonim je za dobru hranu

Znate li…

 • da je talijanski je službeni jezik u Italiji, ali i u San Marinu i u švicarskim kantonima Ticino i Grigioni
 • da je talijanski je „službeni jezik“ klasične glazbe
 • da talijanska abeceda ima 21 slovo, jer ne sadrži slova j, k, w, x i y
 • da jedna od najduljih riječi precipitevolissimevolmente (u prijevodu: vrlo brzo) ima 26 slova

FRANCUSKI

Francuski je romanski jezik, a osim u Francuskoj, govori se u Belgiji, Luksemburgu, Monaku, Švicarskoj i Kanadi. Varijante francuskoga jezika govore se i u nekim zemljama Amerike, Afrike i Oceanije, bilo kao materinji jezik, bilo kao jezik administracije te je jedini jezik koji se govori na svim kontinentima. Francuski je međunarodni jezik diplomacije, a 13% fonda riječi čine posuđenice iz drugih jezika. Frankofona književnost (proza i poezija) jedna je od najbogatijih na svijetu te su na francuskom napisani brojni klasici svjetske književnosti.

Znate li…

 • da u svakom gradu Francuske postoji ulica s imenom Victor Hugo
 • da je u Francuskoj zabranjeno dati svinji ime Napoleon
 • da je francuski „službeni jezik“ baleta te da se često koristi u kulinarstvu
 • da je Francuski preko 300 godina bio službeni jezik Engleske
 • da je najdulje ime grada na francuskom jeziku Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, a nosi ga grad na istoku Francuske

ŠPANJOLSKI

Španjolski jezik zapravo je kastiljski, a radi se romanskom jeziku koji je standardiziran prema kastiljskom dijalektu, koji je svoje službeno ime „španjolski“ dobio za vrijeme Francove diktature. Najrašireniji na svijetu poslije kineskoga, a najzastupljeniji je u Južnoj Americi. No, varijante španjolskoga jezika prilično se razlikuju. Prva gramatika izdana je 1492., u godini Kolumbovog otkrića Amerike.

Znate li….

 • da više od 500 milijuna ljudi u cijelome svijetu govori španjolski, bilo kao materinji ili drugi jezik
 • da je španjolski drugi po redu najčešći jezik, s obzirom na činjenicu da je u 21 državi službeni jezik (Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominikanska Republika, Ekvator, Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Urugvaj, Venezuela te Španjolska)
 • da je Nobelova nagrada za književnost 11 puta otišla u ruke pisaca koji su pisali na španjolskom jeziku
 • da je na razvoj španjolskoga jezika, uz latinski, najviše utjecao arapski jezik

RUSKI

Ruski jezik je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Temelji se na moskovskom dijalektu, vrlo je kompleksan i smatra se jednim od najbogatijih jezika na svijetu. Jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih naroda. Također, ruski je jezik književnosti i na njemu su napisani klasici realizma i romantične poezije.

Znate li….

 • da je ruski najrasprostranjeniji jezik Euroazije, a peti po broju govornika u svijetu
 • da je ruski međunarodni jezik u svemiru pa ga astronauti uče u sklopu obavezne obuke
 • da ruski ima relativno mali fond riječi jer većina riječi ima više značenja
 • da izvorni govornici ruskoga bolje raspoznaju nijanse plave boje od izvornih govornika engleskoga jezika
 • da se glagol „biti“ ne koristi u sadašnjem vremenu

KINESKI

Havajska abeceda ima samo trinaest slova I po tome je jedna od najkraćih na svijetu. U usporedbi s njom, hrvatska abeceda se diči impresivnom brojkom od čak 30 slova. A kineski jezik? On nema slova, ali zato sadrži preko 100.000 simbola od kojih neki trebaju i do 64 poteza da bi se pravilno napisali. Na svu sreću učenika kineskoga jezika diljem svijeta, još prije više od pola stoljeća uveden je pojednostavljen kineski da bi se olakšalo pisanje i samim Kinezima. Komplicirani tradicionalni kineski znakovi su bila nepremostiva prepreka neukim farmerima tog vremena. Danas je dovoljno znati tisuću znakova da se u dnevnoj komunikaciji možete sporazumijevati bez ikakvih problema jer su dostatni za čitanje 90% tiskovina. S druge strane, gramatika je praktički nepostojeća pa tako nema konjugacija, deklinacija, rodova, ni množine. Gramatika kao da se na neki način trudi nadoknaditi sve probleme koje nekima uzrokuje pisani dio jezika.

Kineski jezik je najrasprostranjeniji jezik na svijetu s 1,2 milijardom govornika i više od stotinu narječja, a mi ćemo se baviti mandarinskim koji je daleko najrasprostranjeniji i najznačajniji s oko milijardu govornika. Osim u Kini, mandarinski se koristi i u mnogim drugim državama kao što su Tajvan, Singapur, Indonezija, Vijetnam, Malezija itd. U mnogim tim državama strancima i turistima će kineski jezik biti od daleko veće koristi nego engleski. Iako je kineski sasvim drugačiji jezik od japanskog, Japanci su u svoj jezik preuzeli kineske znakove pa je međusobna osnovna komunikacija lako ostvariva pisanjem. Danas je kineski najbrže rastući strani jezik te se čini da se stoljetnoj dominaciji engleskog jezika nazire kraj jer je sve veći broj onih koji smatraju da je baš kineski jezik budućnosti.

27
27 GODINA USPJEŠNOG RADA
1000
PROVEDENO VIŠE OD 1000 TEČAJEVA
10000
POLAZNICI SVIH UZRASTA
6
PET STRANIH JEZIKA

“Širimo horizonte!”

Naš moto