Tečajevi za djecu

Saznajte više o tečajevima za djecu u Anglu

Najveći broj polaznika u našoj školi čine đaci, djeca osnovnoškolskoga uzrasta. Programi po kojima radimo stalno se nadopunjavaju mijenjaju, idu u korak s vremenom prateći interese današnje djece.

Tečajevi za predškolce

Budući da se centar za formiranje i usvajanje jezika u mozgu djeteta prestaje razvijati negdje između 5 i 12 godine, vrlo je važno da dijete što ranije bude u prilici učiti strani jezik kako bi ga usvojilo gotovo bez ili s minimalnim stranim naglaskom. Predškolski tečajevi engleskog i njemačkog jezika koncipirani su tako da kod male djece potaknu usvajanje stranih riječi i pojmova kroz igru, pjesmu i ponavljanje.

Đački i teen tečajevi

Đački tečajevi namijenjeni su djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole, a teen tečajevi su za one malo starije đake – od 5. do 8. razreda.
Preduvjet za uspješno podučavanje jesu razvoj i održavanje motivacije. Trudimo se stvoriti pozitivno razredno ozračje gdje djeca s veseljem dolaze i uče.

Skupine

Stoga je u skupinama do deset polaznika, što smatramo optimalnim brojem za kvalitetnu nastavu i dinamiku na satu. Zatim, đačke grupe su homogene, što znači da su u grupama djeca istog uzrasta i predznanja, no postoji mogućnost „preskakanja“ stupnja, što se utvrđuje testiranjem na početku školske godine.

Dinamika i termini nastave

Nastava se odvija dva puta tjedno po jedan školski sat (45 minuta), u poslijepodnevnim satima, u terminima usklađenim s nastavom u redovnoj školi.

Pristup i nastavne metode

Iako u nastavi stavljamo naglasak na komunikaciju, koju postižemo direktnom interakcijom polaznika s profesorima, kroz rad u paru i manjim grupama te kroz diskusiju i glumu, ne zapostavljamo ni rad na usavršavanju preostalih triju jezičnih vještina: slušanja, čitanja i pisanja. Kroz rad na malim i zanimljivim projektima nastojimo kod djece potaknuti kreativnost i samostalnost, a trudimo se svaki nastavni sat učiniti raznovrsnim, djeci zanimljivim i motivirajućim. Za svaki stupanj, uz kvalitetni udžbenik, postoje naši autorski materijali koji djeci omogućavaju učenje kroz razne jezično-scenske situacije. Također, tu su i suvremene obrazovne tehnologije (pametna ploča, tableti i sl.) koji doprinose raznovrsnosti i dinamici nastavnog procesa.

Napredak u znanju redovito se prati kroz pisane i usmene provjere te kontinuirano kroz interakciju na satu. Nastavnici su u redovitom kontaktu s roditeljima kroz roditeljske i individualne sastanke kao i kroz pisane izvještaje koji se izdaju dva puta tijekom školske godinu. Na kraju školske godine polaznici dobivaju ocjenu i diplomu na kojoj je izražen stupanj znanja usklađen sa ZEROJ-em. Svaki roditelj i/ili polaznik na početku školske godine dobiva Priručnik za polaznike koji sadrži sve informacije vezane uz rad naše škole, a koje se odnose na polaznike osnovnoškolskoga uzrasta.

Natjecanja i međunarodni certifikati

Naši polaznici ne samo da s lakoćom savladavaju školsko gradivo nego i ostvaruje odlične rezultate na natjecanjima koje organiziramo kroz školsku godinu. Zadnje 4 godine sudjelujemo na međunarodnom natjecanju HIPPO a sljedeće planiramo uvesti pripreme za polaganje ispita Cambridge for Young Learners koji je namijenjen djeci od 7-12 godina na tri razine: Starters, Movers i Flyers.

Dodatni programi

Nudimo i dodatne programe – naši polaznici također imaju mogućnost uključiti se u programe znanstvenih radionica koje organiziramo na engleskom ali i na hrvatskom jeziku.