Tečajevi za odrasle

Saznajte više o Tečajevima za odrasle u Anglu

Odaberite pravi tečaj za sebe!
Birajte engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski ili kineski.
UČILIŠTE ANGLIA nudi tečajeve općeg jezika i poslovnog jezika, konverzacijske tečajeve, grupne ili individualne tečajeve, a učiti možete na klasičan način ili kombinirano (klasična nastava u učionici dopunjena online vježbama)
Odaberite lokaciju koja vam najviše odgovara – organiziramo tečajeve u prostoru učilišta i/ili u prostoru klijenata.

Klasifikacije tečaja

Svi naši tečajevi prilagođeni su standardima Vijeća Europe i Zajedničkom europskom jezičnom okviru (ZEROJ/CEF) te su klasificirani u 6 razina:

A1 – pripremni korisnik

A2 – temeljni korisnik

B1 – razvojni korisnik

B2 – samostalni korisnik

C1 – napredni korisnik

C2 – vrsni korisnik

Klasični tečajevi

Klasični tečajevi organizirani su semestralno. Svaki semestar uključuje 60 sati nastave. Uobičajena dinamika nastave je 2 puta po 2 sata (90 minuta) tjedno, no moguće je dogovoriti i drugačiju dinamiku, npr. 3 puta po 2 sata tjedno ili vikendom. Prije upisa na tečaj (osim kod početničkih tečajeva) provodimo klasifikacijsko testiranje, kako bismo vas smjestili u grupu koja vam najviše odgovara po razini predznanja. U nastavi koristimo materijale renomiranih autora poznatih svjetskih izdavačkih kuća i/ili autorske materijale.

Kombinirani brzi tečajevi (klasična i online nastava)

Kombinirani tečajevi podrazumijevaju 30 sati klasične nastave, dopunjene s 30 sati online vježbi.
Takvi su tečajevi intenzivniji i brži od klasičnih tečajeva te je jedan je modul moguće završiti u dva mjeseca. Nisu vezani uz semestre pa se tijekom školske godine može proći kroz čak četiri modula.

Konverzacijski tečajevi

Savladali ste gramatiku, dobro razumijete jezik, imate završen B2 stupanj ali ste i dalje nesigurni kad treba „progovoriti” ?
Ako želite unijeti malo promjene u nastavak učenja jezika i fokusirati se prvenstveno na konverzaciju i širenje vokabulara, naši konverzacijski tečajevi su prava stvar za vas.
Tečajevi su u potpunosti prilagođeni željama i interesu polaznika. Grupe su male a teme koje se obrađuju prilagođene su interesima polaznika.
Konverzacijski tečajevi traju 30 sati i održavaju se jednom tjedno po 2 školska sata

Individualni tečajevi – upisi cijele godine

Ako vam ne odgovara rad u grupi, ili jednostavno želite intenzivniji ritam rada, odaberite individualni tečaj, u kojem se u potpunosti prilagođavamo polazniku.
Nakon inicijalnog testiranja i provedene analize potreba polaznika dogovaraju se ciljevi tečaja, broj sati, dinamika i termini održavanja nastave.
Individualna poduka krojena je prema željama i potrebama polaznika, a ritam rada fleksibilan je kako bi maksimalno odgovarao poslovnim i drugim obvezama polaznika, kao i dogovorenim ciljevima tečaja.
Nastavu je moguće održavati i u prostorima klijenta, što je ponekad i jedina opcija za neke od naših vrlo zaposlenih polaznika, a novi tečaj može započeti u bilo koje vrijeme jer nije vezan uz dinamiku školske godine.

Anglia tečajevi uključuju:

klasifikacijske ispite (pismene i usmene)
nastavu (+ online vježbe)
završni ispit (pismeni i usmeni)
svjedodžbu o položenom stupnju

TEČAJEVITRAJANJE (broj sati)
SREDNJOŠKOLSKI TEČAJEVI60
Pripremni tečajevi za međunarodne certifikate
PRIPREMNI TEČAJ ZA CAMBRIDGE ESOL – FCE60
PRIPREMNI TEČAJ ZA CAMBRIDGE ESOL - CAE60
PRIPREMNI TEČAJ ZA CAMBRIDGE ESOL – CPE60
Klasični tečajevi
TEČAJ OPĆEG JEZIKA A12 x 60
TEČAJ OPĆEG JEZIKA A22 x 60
TEČAJ OPĆEG JEZIKA B14 x 60
TEČAJ OPĆEG JEZIKA B22 x 60
TEČAJ OPĆEG JEZIKA C14 x 60
TEČAJ OPĆEG JEZIKA C22 x 60
SPECIALIZIRANI TEČAJ26
KONVERZACIJSKI TEČAJ30
Kombinirani tečajevi
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA A12 x 30 + 2 x 30 online
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA A22 x 30 + 2 x 30 online
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA B14 x 30 + 4 x 30 online
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA B22 x 30 + 2 x 30 online
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA C14 x 30 + 4 x 30 online
KOMIBINIRANI TEČAJ OPĆEG JEZIKA C22 x 30 + 2 x 30 online
Individualni tečajevipo dogovoru

Neki od naših dugogodišnjih zadovoljnih klijenata su:

Pliva Hrvatska,d.o.o.
Kvasac d.o.o. Lesaffre Group
Hospira Zagreb d.o.o. Pfeiser grupa
Atlantik Grupa, Fidifarm, d.o.o.
Allianz
Hrvatska gospodarska komora
Republički sindikat radnika Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje

Baumit Croatia d.o.o
Alphacan d.o.o.
Ex-Agencija
Innopharma d.o.o.
Probiotika-Viva, d.o.o.
Hrvatski centar za čišću proizvodnju
Lobis d.o.o.
Turk, d.o.o.

F.I.S.A.L. d.o.o.
Mipad d.o.o.
Montkemija d.o.o.
Maxima trgovina ,d.o.o.
Zaprešićka zajednica tehničke kulture
Metal trgovina Filko
Ministarstvo kulture RH
Javni bilježnik Ivan Adžija

Provjerite zašto su nam dali svoje povjerenje!