Učilište Anglia

Saznajte sve o učilištu Anglia

Dobrodošli na stranice Učilišta Anglia. Ovdje možete pronaći cjelokupnu ponudu tečajeva stranih jezika i verificiranih programa, kao i dodatne usluge vezane uz učenje stranih jezika.

UČILIŠTE ANGLIA akreditirana je ustanova koja organizira i provodi verificirane nastavne programe za 6 stupnjeva jezičnog znanja – A1, A2, B1, B2, C1, C2 za engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik.

Stupnjevi

Oznake A1, A2, B1, B2, C1 i C2 odgovaraju stupnjevima znanja jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ, engl. CEF):

A1 – pripremni korisnik

A2 – temeljni korisnik

B1 – razvojni korisnik

B2 – samostalni korisnik

C1 – napredni korisnik

C2 – vrsni korisnik

Svaki se stupanj sastoji od 2 ili više modula (po 60 sati), a završnom se ispitu pristupa na kraju svakog stupnja te se nakon uspješno položenog pisanoga i usmenog dijela stječe svjedodžba s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Ako želite samo testirati svoje znanje i dobiti službenu potvrdu, možete pristupiti ispitu nakon kojeg se stupanj znanja upisuje u radnu knjižicu. UČILIŠTE ANGLIA također organizira i provodi tečajeve poslovnog jezika te razne specijalizirane tečajeve kao i tečajeve jezika struke. Tečajeve krojimo prema potrebama polaznika te se maksimalno trudimo prilagoditi termine njihovim mogućnostima. Nastava se u pravilu odvija u večernjim satima 2×2 sata tjedno. Međutim, prema potrebi moguće je nastavu organizirati ritmom 3×2, 3×3, 2×4 sata kao i vikendom. Ako polaznik ima potrebu još intenzivnije raditi na usavršavanju jezika, dogovaramo i individualne sate. Osim toga, htjeli bismo istaknuti važnost međunarodnih certifikata za sve one koji planiraju studij u inozemstvu ili zaposlenje u stranom poduzeću. Zadnjih nekoliko godina u suradnji s British Councilom organiziramo pripreme za Cambridge ESOL ispite koji se mogu polagati nekoliko puta godišnje. Do sada su svi naši polaznici s uspjehom i visokim rezultatima položili ispite.

“Ulaganjem u sebe dobivaš na vrijednosti.”

Tamara Tolnauer Ackermann, prof, ravnateljica

Pozivamo vas da se pridružite velikom broju naših polaznika koji će svojim profesionalnim kvalitetama dodati i znanje jednog ili više stranih jezika i tako otvoriti još poneka vrata uspjeha.